İnsan Kaynakları

Orbetaş Hazır Beton hizmet kalitesini etkileyebilecek işi yapan personelin eğitim , öğretim . beceri ve deneyimine önem vermekte ve bu kapsamda personelinin eğitimlerinin planlanması, gerçekleştirilmesi , etkinliğinin gözden geçirilmesi ve tesisi için gerekli nitelikli insan gücünün tedarik edilmesi ve insan kaynaklarının planlanması , performans değerlendirilmesi , izin planlaması , iş zenginleştirilmesi , çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi için yetki , sorumluluk ve yöntemlerini belirlemiştir. 

 

Şirketimiz eğitim faaliyetlerine önem vermekte , çalışanlarını sürekli olarak şirket içi ve özellikle THBB gibi kuruluşlarında düzenlediği Sertifikalı Eğitim Kurslarına katılmasını sağlamaktadır.