Betonla İlgili Türk Standartları

·       EN12504-2 Yapılarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Değerinin Tayini

·       EN12763 Boru ve Ekleme Parçaları - Lifli Çimento ile İmal Edilmiş - Bina Boşaltım Sistemlerinde Kullanılan - Boyutlar ve Sevkiyatta Kullanılan Teknik Terimler

·       EN1367-3 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri için Kaynama Deneyi

·       EN933-6 Agregaların Geometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi - Agrega Akış Katsayısı

·       ENISO3766 Yapı Çizimleri - Betonarmelerin Basitleştirilmiş Gösterimi (TS3710)

·       ENV13670-1 Beton Yapıların Uygulanması - Bölüm 1: Genel

·       ENV1504-9 Beton Yapılar - Koruma ve Tamir için Mamul ve Sistemler - Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluğun Belgelendirilmesi - Bölüm 9: Tarifler

·       ENV196-4 Bölüm 4: Çimento Deney Metotları - Bileşen Miktarının Tayini 
ENV1992-1-1 Eurocode 2 Beton Yapıların Projelendirmesi - Bölüm 1-1: Genel Kurallar ve Bina Kuralları

·       prEN1097-10 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 10: Su Emme Yüksekliği

·       TS10088 Beton Agregaları - Petrografik İnceleme

·       TS10088EN932-3 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Kısım 3: Basitleştirilmiş Petrografik Tanımlama İçin İşlem ve Terminoloji

·       TS10156 Çimento- Katkılı Çimento (TS10156:1992 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir.)

·       TS10157 Çimento- Sülfatlara Dayanıklı

·       TS10326 İnşaat Makinaları- Vibratörler (Beton Sıkıştırmak için)

·       TS10465 Beton Deney Metotları- Yapı ve Yapı Bileşenlerinde Sertleşmiş Betondan Numune Alınması ve Basınç Mukavemetinin Tayini (Tahribatlı Metot)

·       TS10513 Çelik Teller - Beton Takviyesinde Kullanılan

·       TS10514 Beton - Çelik Tel Takviyeli - Çelik Telleri Betona Karıştırma ve Kontrol Kuralları

·       TS10515 Beton-Çelik Tel Takviyeli-Eğilme Mukavemeti Deney Metodu

·       TS1091 Beton Yapılar İçin Sıcak Uygulamalı Elastik Derz Örtme Malzemeleri

·       TS10966 Sıvı Kür Malzemeleri-Membran Oluşturan-Beton Yüzeyine Uygulanan

·       TS10967 Beton Deneyleri-Beton Yüzeyine Uygulanan Kür Maddesi-Su Tutuculuk Özelliği Tayini

·       TS10971 Lastikler-Ön Şekillendirilmiş Derz Dolgu Maddeleri-Karayollarında Beton Kaplamalar Arası Derzler İçin

·       TS11052 Çimentolar-Uzama Tayini-Otoklav Metodu

·       TS11053 Çimentolar-Özgül Yüzey Tayini-Türbidimetrik Metot

·       TS1114 Hafif Agregalar-Beton İçin

·       TS11140 Yapıştırıcılar-Çimento Esaslı (Hidrolik Bağlayıcılı) Fayans, Seramik ve Döşeme Plağı İçin

·       TS11222 Beton- Hazır Beton- Sınıflandırma, Özellikler, Performans Üretim ve Uygunluk Kriterleri

·       TS11551 Beton Pompası

·       TS11746 Beton Kimyasal Katkı Maddeleri- Beton Antifrizi (Soğuk Havada Taze Betonu ve Harcı Donmaya Karşı Koruyucu Madde)

·       TS11747 Püskürtme Beton (Shocrete) Yapım, Uygulama ve Bakım Kuralları

·       TS12139 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.)

·       TS12140 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.)

·       TS12141 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.)

·       TS12142 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.)

·       TS12143 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.)

·       TS12144 Çimento-Portland Curuflu (TS12139:1997 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar yürürlüktedir.)

·       TS12165 İnşaat Makinaları-Beton Santrali

·       TS1247 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları (Normal Hava Koşullarında)

·       TS1248 Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları-Anormal Hava Şartlarında 
TS12786 Betonarme Kalıpçısı

·       TS12815 İnşaat (Betonarme) Demircisi

·       TS19 Çimento-Portland Çimentoları (TS19:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar (TS19:1992 yürürlüktedir.)

·       TS20 Çimento-Yüksek Fırın Curuflu Çimentolar (TS20:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar (TS19:1992 yürürlüktedir.) TS20:1992 yürürlüktedir.)

·       TS21 Çimento-Beyaz Portland

·       TS22 Çimento-Harç Çimentosu (TS22 revize edilmiş ve EN 413 -1 ve -2 yayınlanmıştır. Resmi Gazetede Yayınlanana kadar yürülüktedir.)

·       TS22-1ENV413-1 Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 1:Özellikler

·       TS22-2EN413-2 Çimento-Harç Çimentosu-Bölüm 2:Deney Metotları

·       TS23 Çimento-Numune Alma Metotları

·       TS23EN196-7 Çimento Deney Metotları- Bölüm 7: Çimentodan Numune Alma ve Hazırlama Metotları

·       TS24 Çimentoların Fiziki ve Mekanik Deney Metotları

·       TS2511 Taşıyıcı Hafif Betonların Karışım Hesap Esasları

·       TS2518 Sertleşmiş Betonlarda Çimento Dozaj Tayini

·       TS26 Çimento-Traslı Çimento (TS26:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. AncakTSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar (TS26:1992 yürürlüktedir.)

·       TS2810 Beton İşlerinde Kullanılan Dilatasyon Malzemeleri - Lastik Su Tutucu Contalar

·       TS2823 Bimsbetondan Mamul Yapı Elemanları

·       TS2871 Taze Beton Kıvam Deneyi (Çökme Hunisi Metodu İle)

·       TS2872 Taze Beton Kıvam Deneyi (Sıkıştırma Faktörü Metodu ile)

·       TS2901 Taze Betonda Hava Miktarının Basınç Metodu ile Tayini

·       TS2940 Taze Betondan Numune Alma Metotları

·       TS2940ISO2736-1 Beton Deneyleri- Deney Numuneleri Bölüm 1: Taze Betondan Numune Alma

·       TS2941 Taze Betonda Birim Ağırlık, Verim ve Hava Miktarının Ağırlık Yöntemi ile Tayini

·       TS2987 Betonda priz Süresinin Tayini

·       TS3068 Laboratuvarda Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

·       TS3068ISO2736-2 Beton Deneyleri- Deney Numuneleri Bölüm 2: Dayanım Deneyleri İçin Deney Numunelerinin Yapımı ve Kürü

·       TS3078 Beton İşlerinde Kullanılan PVC Plastik Dilatasyon Malzemeleri-PVC Plastik Su Tutucu Contalar

·       TS3114 Beton Basınç Mukavemeti Tayini

·       TS3114ISO4012 Beton-Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

·       TS3115 Taze Beton Kıvam Deneyi (Vebe Metodu İle)

·       TS3129 Betonda Yarma Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Silindir Yarma Metodu)

·       TS3129ISO4108 Beton-Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımı Tayini

·       TS3234 Bimsbeton Yapım Kuralları, Karışım Hesabı ve Deney Metotları

·       TS3235 Püskürtme Yoluyla Asbest-Çimento Yalıtımı Yapım Kuralları

·       TS3260 Beton Yüzey Sertliği Yolu ile Yaklaşık Beton Dayanımının Tayini Kuralı

·       TS3261 Taze Betonda Hava Miktarının Hacim Metodu ile Tayini

·       TS3262 Betonda Aşınma Dayanıklılığı Tayini Deney Metodu (Kum Püskürtme Yolu ile)

·       TS3284 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Üçtebir Notalarından Yüklenmiş Basit Kiriş Metodu İle)

·       TS3285 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımı Tayini Deneyi (Orta Noktasından Yüklenmiş Basit Kiriş Metdu ile)

·       TS3286 Betonun Eğilmede Çekme Dayanımının Şantiyede Tayini Deneyleri

·       TS3287 Betonun Eğilmede Çekme DeneyindENÇıkan Deney Numunesi Parçaları Üzerinde Basınç Dayanımı Deney Metodu

·       TS3289 Hafif Agregalı Yalıtım Betonu Deney Numunelerinde Basınç Dayanımı Tayini

·       TS3289EN1354 Gözenekli Beton-Hafif Agregali-Basınç Mukavemeti Tayini

·       TS3322 Çimento Harcı ve Beton Numunelerinde Boy Değişim Tayini

·       TS3323 Beton Basınç Deney Numunelerinin Hazırlanması, Hızlandırılmış Kürü ve Basınç Dayanım Deneyi

·       TS3351 Şantiyede Beton Deney Numunelerinin Hazırlanması ve Bakımı

·       TS3440 Zararlı Kimyasal Etkileri Olan Su, Zemin ve Gazların Etkisinde Kalacak Betonlar İçin Yapım Kuralları

·       TS3441 Klinkerler-Portland Çimentosu Klinkeri (TS3441:1994 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir. Ama EN 197-1 yayınlanana kadar yürürlüktedir.

·       TS3449 Çabuk Donma ve Çözülme Koşulları Altında Betonda Dayanıklılık Faktörü Tayini

·       TS3452 Beton-Kimyasal Katkı Maddeleri (Priz Süresini Ayarlayan ve Karışım Suyunu Azaltan)(TS3452:1984 iptal edilmiş ve yerineEN 934-2 geçmiştir. Ama EN 934-2 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

·       TS3453 Beton Elemanlarda Büzülme Oranı (Rötre) Tayin Metodu

·       TS3454 Basınç Altında Betonda Sünme Tayin Metodu

·       TS3455 Betonda Geçirgenlik Katsayısı Tayin Metodu

·       TS3456 Betona Hava Sürükleyici Katkı Maddeleri (TS3456:1984 iptal edilmiş ve yerineEN 934-2geçmiştir. Ama EN 934-2 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

·       TS3502 Betonda Statik Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini

·       TS3505 Önyapımlı Betonarme Kanalet Eyerleri

·       TS3523 Beton Agregalarının Yüzey Nemi Oranının Tayini

·       TS3524 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Süngerimsi ve Camsı Tane Oranı Tayini

·       TS3525 Yüksek Fırın Cüruf Agregalarında Ufalanmaya Yatkınlık Tayini

·       TS3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini

·       TS3526 Beton Agregalarında Özgül Ağırlık ve Su Emme Oranı Tayini

·       TS3527 Beton Agregalarında İnce Madde Oranı Tayini

·       TS3528 Beton Agregalarında Hafif Madde Oranı Tayini

·       TS3529 Beton Agregalarının Birim Ağırlıklarının Tayini

·       TS3530 Beton Agregalarının Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini (Granülometrik Birleşim Tayini)

·       TS3530EN933-1 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 1: Tane Büyüklüğü Dağılımı Tayini- Eleme Metodu

·       TS3624 Sertleşmiş Betonda Özgül Ağırlık,Su Emme ve Boşluk Oranı Tayin Metodu

·       TS3646 Çimento-ErkENDayanımı Yüksek (TS3646:1994 iptal edilmiş ve yerine EN 197-1 geçmiştir. Ama EN 197-1 yayınlanana kadar yürürlüktedir.)

·       TS3649 Perlitli Isı Yalıtımı Betonu-Yapım-Uygulama Kuralları ve Deney Metodları

·       TS3655 Beton Agregalarında Dona Dayanıklılık Tayini

·       TS3655EN1367-1 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Donmaya ve Çözülmeye Karşı Direncin Tayin

·       TS3673 Beton Agregalarında Organik Kökenli Madde Tayini Deney Metodu

·       TS3674 Beton Agregalarında Sülfat Miktarı Tayini Metodu

·       TS3683 Önyapımlı Betonarme Kanalet Ayakları ve Temel Blokları

·       TS3694 Beton Agregalarında Aşınmaya Dayanıklılık (Aşınma Oranı) Tayini Metodu

·       TS3710 Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri-Betonarme Donatı Sembolleri

·       TS3732 Beton Agregalarında Klorür Miktarı Tayini Metodu

·       TS3787 Beton Agregası-Havada Soğutulmuş Yüksek Fırın Cürufundan

·       TS3811 Önyapımlı Betonarme Kanalet, Kanalet Eyeri, Kanalet Ayağı ve Temel Blokları Yapım Kuralları

·       TS3814 Beton Agregalarında Tane Şekli Sınıfı Tayini Deney Metodu

·       TS3814EN933-4 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Tane Şeklinin Tayini- Şekil İndisi

·       TS3816 Bina ve İnşaat Mühendisliği Teknik Resimleri- Betonarme Demir Listelerinin Düzenlenmesi Kuralları

·       TS3820 Beton Agregaları- Organik Maddelerin Harç Dayanımına Etkisinin Tayini Metodu

·       TS3821 Beton Agregaları- Yeterlik Deneyi

·       TS4106 Taze Betonda Su Salma Yüzdesinin Tayini

·       TS4203 Beton Karıştırma Donanımı Yeterlik Tayini

·       TS4834 Beton ile İlgili Terimler

·       TS4916 Hafif Örgü Harçları- Hafif Agregalarla Yapılmış Duvarlar İçin

·       TS4949 Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası- Kontrplak, Geniş Yüzeyli

·       TS4950 Beton ve Betonarme Kalıp Tahtası- Kontrtabla, Geniş Yüzeyli

·       TS499 Nervürlü Çelik Çubukların Betonarme Yapılarda Kullanılma Kuralları (Bu standard iptal edilmiştir.)

·       TS500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları

·       TS5105 Betonarme Tel Çit Direkleri

·       TS5893 Beton-Basınç Mukavemetlerine Göre Sınıflandırma

·       TS5926 Beton Kaplamalar İçin Jet Yakıtlarına Dayanıklı, Soğuk Uygulamalı Derz Dolgu ve İzolasyon Malzemesi

·       TS5929 Beton Deneyleri-Boyutlar,Toleranslar ve Deney Numunelerinin Uygunluğu

·       TS5929ISO1920 Beton Deneyleri- Deney Numunelerinin Boyutları, Toleransları ve Kullanım Yerleri

·       TS5930 Taze Beton - Kıvam Sınıflandırması

·       TS5931 Sıkıştırılmış Taze Beton - Yoğunluk Tayini

·       TS6085 Taze Beton - Kıvam Tayini Metodu - Sıkıştırma İndeksi

·       TS6164 Betonarme projelerinin Çizim ve Tanzimi Kuralları-Genel

·       TS6172 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Deneyleri: Kimyevi Deneyler-Zemin Çimento Karışımında Çimento Muhtevası Tayini

·       TS6271 Alüminalı Çimentolar-Refrakter Olarak Kullanılan

·       TS6332 Sertleşmiş Beton-Yoğunluk Tayini Metodu

·       TS639 Uçucu Küller-Çimentoda Kullanılan

·       TS640 Çimento-Uçucu Küllü Çimento (TS640:1992 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. AncakTSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS640:1992 yürürlüktedir.)

·       TS687 Çimento- Kimyasal Analiz Metotları

·       TS6989 Betonarme Siloların Hesap, Yapım ve Kullanım Kuralları

·       TS7041 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller-Silisli Asbest Çimento Düz Levhalar

·       TS7042 Lif Takviyeli Çimentolu Mamuller-Selüloz ve Asbestli Çimento Düz Levhalar

·       TS706 Beton Agregaları

·       TS706prEN12620 Beton Agregaları

·       TS707 Beton Agregalarından Numune Alma ve Deney Numunesi Hazırlama Yöntemi

·       TS802 Beton Karışımı Hesap Esasları

·       TS809 Çimento-Süper Sülfat Çimentosu (TS809:1994 iptal edilmiş ve yerine TSEN197-1:2002 geçmiştir. Ancak TSEN197-1:2002 standard metni Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girinceye kadar TS809:1994 yürürlüktedir.)

·       TS9582EN933-3 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Tane Şekli Tayini Yassılık Endeksi

·       TSEN1097-1 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deval)

·       TSEN1097-2 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2 : Parçalanma Direncinin Tayini İçin Metotlar

·       TSEN1097-3 Agregaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 3: Gevşek Yığın Yoğunluğunun ve Boşluk Hacminin Tayini

·       TSEN1097-4 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 4: Kuru Sıkılaştırılmış Dolgu Malzemesinin (Taşunu) Boşluklarının Tayini

·       TSEN1097-5 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 5: Hava Dolaşımlı Etüvde Kurutma İle Su Muhtevasının Tayini

·       TSEN1097-6 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 6: Tane Yoğunluğuve Su Emme Oranının Tayini

·       TSEN1097-7 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 7: Taşunu (Filler) Tane Yoğunluğunun Tayini- Piknometre Metodu

·       TSEN1097-8 Agregaların mekanik ve fiziksel özellikleri için deneyler - Bölüm 2: parlatma değerinin tayini

·       TSEN1097-9 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: Çivili LastiklerdENKaynaklanan Aşınmaya Karşı Direncin Tayini- Nordik Deney

·       TSEN12188 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddeleri Özelliklerinin Çeliğin Çeliğe Yapıştırılması Metoduyla Tayini

·       TSEN12189 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin İşlenebilme (Kullanılabilme) Süresinin Tayini

·       TSEN12190 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Tamir Harcı Basınç Dayanımının Tayini

·       TSEN12192-2 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Tane Büyüklüğü Dağılımının Tayini- Bölüm 2: Polimer Yapıştırıcı Maddelerin Dolguları İçin Deney Metodu

·       TSEN12350-1 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 1: Numune Alma

·       TSEN12350-2 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 2: Çökme (Slamp) Deneyi

·       TSEN12350-3 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 3: Vebe Deneyi

·       TSEN12350-4 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 4: Sıkıştırılabilme Derecesi

·       TSEN12350-5 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 5: Yayılma Tablası Deneyi

·       TSEN12350-6 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 6: Yoğunluk

·       TSEN12350-7 Beton- Taze Beton Deneyleri- Bölüm 7: Hava İçeriğinin Tayini- Basınç Metotları

·       TSEN12390-1 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 1: Deney Numunesi Ve Kalıplarının Şekil, Boyut Ve Diğer Özellikleri

·       TSEN12390-2 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 2: Dayanım Deneylerinde Kullanılacak Deney Numunelerinin Hazırlanması Ve Kürlenmesi

·       TSEN12390-4 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 4: Basınç Dayanımı - Deney Makinelerının Özellikleri

·       TSEN12390-5 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 5: Deney Numunelerinin Eğilme Dayanımının Tayini

·       TSEN12390-6 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 6: Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini

·       TSEN12390-7 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 7: Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini

·       TSEN12390-8 Beton - Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 8: Basınç Altında Su İşleme Derinliğinin Tayini

·       TSEN12504-1 Beton- Yapıda Beton Deneyleri- Bölüm 1: Karot Numuneler- Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini

·       TSEN12504-2 Beton - Yapıdaki Beton Deneyleri - Bölüm 2: Thribatsız Deneyler - Geri Sıçrama Sayısının Tayini

·       TSEN12615 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Eğilimi Birleştirmede Kayma Dayanımının Tayini

·       TSEN12629-1 Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Aşınmaya Karşı Direncin Tayini (Mikro- Deva

·       TSEN12629-4 Beton ve Kalsiyum Silikattan Yapı Malzemeleri İmâl EdENMakinalar- Güvenlik- Bölüm 4: Beton Çatı Kaplama Yapma Makinaları

·       TSEN12636 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Betonun Betona Yapışmasının Tayini

·       TSEN12696 Beton İçindeki Çeliğin Katodik Koruması

·       TSEN12878 Pigmentler- Çimento ve/veya Kireç Esaslı İnşaat Malzemelerinin Renklendirilmesi İçin Özellikleri ve Deney Yöntemleri

·       TSEN1328 Çimentolu Yonga Levhalar- Dona Dayanıklılığın Tayini

·       TSEN1367-2 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Magnezyum Sülfat Deneyi

·       TSEN1367-3 Agregaların Termal Ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 3: Sonnenbraud Bazalt İçin Kaynatma Deneyi

·       TSEN1367-4 Agregaların Termal ve Bozunma Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 4: Kuruma Çekmesi Tayini

·       TSEN1504-1 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir Mamul ve Sistemler- Tarifler, Özellikler, Kalite Kontrol ve Uygunluk Değerlendirmesi - Bölüm 1:Tarifler

·       TSEN1521 Hafif Agregalı Gözenekli Betonun Eğilmede Çekme Dayınımının Tayini

·       TSEN1542 Beton Yapılar- Koruma Ve Tamir İçin Mamul Ve Sistemler- Deney Metotları- Yapışma Dayanımının Çekip Koparma Metoduyla Tayini

·       TSEN1543 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Polimerlerde Çekme Dayanım Artışının Tayini

·       TSEN1744-1 Agregaların Kimyasal Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 1: Kimyasal Analiz

·       TSEN1766 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Deneylerde Kullanılacak Referans Betonlar

·       TSEN1767 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Kızıl Ötesi Işık İçin Analiz

·       TSEN1770 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Isı Genleşme Katsayısının Tayini

·       TSEN1799 Beton Yapılar- Koruma ve Tamir İçin Mamul ve Sistemler- Deney Metotları- Yapıda Kullanılan Yapıştırma Maddelerinin Beton Yüzeyine Uygulanabilirliğinin Ölçülmesi İçin Deneyler

·       TSEN1877-1 Beton yapılar - korunma ve tamir ürün ve sistemleri - Deney metotları - Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar Bölüm 1: Epoksi eşdeğerlerinin tayini

·       TSEN1877-2 Beton yapılar - Koruma ve tamir ürün ve sistemleri - Deney metotları - Epoksi reçineleri ile ilgili reaktif fonksiyonlar Bölüm 2: Toplam basisiti sayısı kullanılarak amin fonksiyonların tayini

·       TSEN196-1 Çimento Deney Metotları- Bölüm 1: Dayanım

·       TSEN196-2 Çimento Deney Metotları- Bölüm 2: Çimentonun Kimyasal Analizi

·       TSEN196-21 Çimento Deney Metotları- Çimentoda Klorür Karbon Dioksit ve Alkali Muhtevası Tayini

·       TSEN196-3 Çimento Deney Metotları- Bölüm 3: priz Süresi ve Hacim Genleşme Tayini

·       TSEN196-5 Çimento Deney Metotları- Puzolanik Çimentolarda Puzolanik Özellik Tayini

·       TSEN196-6 Çimento Deney Metotları-Bölüm 6 :İncelik Tayini

·       TSEN197-1 Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri

·       TSEN197-2 Çimento- Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi

·       TSEN206-1 Beton- Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk

·       TSEN450 Uçucu Kül - Betonda Kullanılan - Tarifler, Özellikler ve Kalite Kontrol

·       TSEN480-1 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 1: Deneyler İçin Şahit Beton ve Şahit Harç

·       TSEN480-10 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 10: Suda Çözünebilir Klorür Muhtevası Tayini

·       TSEN480-11 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 11: Sertleşmiş Betonda Hava Boşluğu Özelliklerinin Tayini

·       TSEN480-12 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 12: Katkıların Alkali Muhtevası Tayini

·       TSEN480-2 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 2:

·       TSEN480-4 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 4: Betonun Terlemesinin Tayini

·       TSEN480-5 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 5: Kılcal Su Emme Tayini

·       TSEN480-6 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 6: Kızıl Ötesi Analiz

·       TSEN480-8 Kimyasal Katkılar - Beton, Harç ve Şerbet İçin- Deney Metotları- Bölüm 8: Katı Madde Muhtevası Tayini

·       TSEN932-1 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Kısım 1 Numune Alma Metotları

·       TSEN932-2 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler Bölüm 2: Laboratuvar Numunelerin Azaltılması Metodu

·       TSEN932-5 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 5: Genel Cihazlar ve Kalibrasyon

·       TSEN932-6 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler - Bölim 6: Tekrarlanabilirlik Ve Uyarlık Tarifleri

·       TSEN933-10 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 10: İnce Tanelerin Tayini - İnce Dolgu Malzemelerinin Tane Büyüklüğüne Göre Sınıflandırılması (Hava Jetiyle Eleme)

·       TSEN933-2 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler Kısım 2: Tane Boyutu Dağılım Tayini-Deney Elekleri, Elek Göz Açıklıklarını Anma Büyüklükleri

·       TSEN933-5 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 5: İri Agregalarda Ezilmiş ve Kırılmış Yüzeylerin Yüzdesinin Tayini

·       TSEN933-7 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Kısım 7: İri Agregalarda Kavkı İçeriğinin Tayini - Kavkı Yüzdesi

·       TSEN933-8 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler - Bölüm 8: İnce Tanelerin Tayini- Kum Eşdeğeri Tayini

·       TSEN933-9 Agregaların Geometrik Özellikleri İçin Deneyler- Bölüm 9: İnce Tanelerin Tayini- MetilENMavisi Deneyi

·       TSEN934-2 Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 2: Beton Katkıları- Tarifler ve Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme

·       TSEN934-4 Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 4: Öngerilme Çeliği İçin Şerbet Katkıları- Tarifler, Özellikler, Uygunluk, İşaretleme ve Etiketleme

·       TSEN934-6 Kimyasal Katkılar- Beton, Harç ve Şerbet İçin- Bölüm 6: Numune Alma, Uygunluk Kontrolü ve Uygunluk Değerlendirmesi

·       TSEN989 Gaz Beton-Donatı Çubuklarının Aderans Davranışının Sıyırma Deneyi ile Tayini

·       TSEN990 Gaz ve Köpük Beton ve Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Teçhizatın Korozyondan Korunmasını Değerlendirme Deney Metotları

·       TSEN991 Gaz Beton veya Hafif Agregalı Gözenekli Beton-Önyapımlı Bileşenlerin Boyutlarının Tayini

·       TSENV196-4 Çimento - Deney Metodları - Bölüm 4: Katkı Miktarı Tayini

·       TSENV197-1 Çimento - Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri - Bölüm 1: Genel Çimentoları

·       TSENV197-2 Çimento - Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirilmesi

·       TSHD400.3KS1 Elde kullanılan motorlu aletler Bölüm 2: Özel kurallar Kısım K: Beton vibratörleri

·       TSISO5468 Matkaplar-Sert metal Uçlu-Darbeli-Beton İçin-Boyutlar

·       TSISO9882 Yapıda Performans Standardları-Ön Yapımlı Beton Döşemeler-Performans Deneyi-Noktasal Olmayan Yükleme Altında Davranış

·       TSISO9883 Yapıda Performans Standardları-Ön Yapımlı Beton Döşemeler-Performans Deneyi-Noktasal Yükleme Altında Davranış

·       TSprEN1339 Beton Plaklar-Önyapımlı

·       TSprEN932-5 Agregaların Genel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 5-Genel Cihazlar ve Kalibrasyon

TSprEN932-6 Agregaların Genel Özellikleri için Deneyler-Bölüm 6- Tekrarlanabilirlik ve uyarlık Tarifleri